این دپارتمان به منظور توسعه و بروز رسانی تجهیزات و فضاهای فیزیکی آکادمی زبان پلاس تشکیل گردیده است که وظایف و مسئولیت های این دپارتمان به صورت زیر است:

  • رفع مشکلات فنی و اجرایی واحد های آموزشی
  • بهسازی و بروز رسانی تجهیزات و فضاهای آموزشی
  • مکان یابی و انتخاب ساختمان های جدید جهت تاسیس واحد های آموزشی طبق طرح توسعه موسسه
  • اجرای استاندارهای بروز ساختمانی جهت کاربری آموزشی
  • تجهیز واحد های جدید با امکانات و وسایل آموزشی طبق استاندارها و هماهنگ با بقیه واحد ها

 

این دپارتمان متشکل از مدیر اجرایی،کارشناسان امور اجرایی و تکنسین های فنی می باشد.

 

 

مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now