1. در صورت ثبت نام زبان آموز جدیدالورود در همان روز تعیین سطح، زبان آموز در شهریه پرداختی 10% تخفیف خواهد گرفت.
  2. در صورت ثبت نام زبان آموزِ ترم جاری موسسه در بازه پیش ثبت نام مشخص شده در تقویم آموزشی از 10% تخفیف بازه پیش ثبت نام برای ترم آینده بهره مند خواهد شد.
  3. در صورت ثبت نام زبان آموز در کلاس هایی که در ساعات 8 الی 11:15 و 7 الی 8:30 و همچنین در ساعات 13:15 الی 16:30، از 20 % تخفیف برخوردار خواهد شد.
  4. مخصوص زبان آموزان ممتاز: در صورتی که زبان آموز نمره بالاتر از 91 را کسب کند و نسبت به مابقی زبان آموزان نمره بالاتری داشته باشد شامل 20% تخفیف ثبت نام در ترم آینده خواهد شد.
  5. در صورت ثبت نام همزمان کلاس های general و IELTS با کلاس keep talking ثبت نام زبان آموز شامل 25% تخفیف روی کلاس keep talking در یک ترم خواهد شد.
  6. دانش آموزان ، دانشجویان و خانواده های شهدا، ایثارگران ، جانبازان و خانواده های فرهنگیان شامل 25% تخفیف در بازه پیش ثبت نام خواهند شد.،
  7. در صورت ثبت نام زبان آموزان ترم جاری برای IELTS MOCK TEST موسسه از 50% تخفیف آزمون بهره مند خواهند شد.
  8. امتیاز برای زبان آموزان مردودی: در صورتی که زبان آموز بعد از برگزاری فاینال نمره کمتر از 65 را کسب کند مردود خواهد شد که می تواند همان سطح را مجدد با 50% تخفیف ثبت نام کند.
مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now