استرداد شهریه در موسسه زبان پلاس

  • استرداد شهریه پرداختی فقط تا 24 ساعت قبل از روز شروع کلاس امکان پذیر می باشد.
  • در صورتی که دانشجو به هر دلیلی تا 24 ساعت قبل از شروع دوره اعلام انصراف نماید کل شهریه پرداختی به حساب ایشان مسترد می گردد. لذا زبان آموز موظف است تا 24 ساعت قبل از شروع کلاس بصورت حضوری به واحد مربوطه مراجعه و فرم استرداد را تکمیل نماید.
  • نظر به این که پس از ثبت نام از دانشجو ،فرصت ثبت نام از دیگران سلب می شود و کلاس ها با ظرفیت محدود تشکیل می گردد، بنابراین با آغاز دوره و تشکیل کلاس ،شهریه به هیچ عنوان باز پرداخت نخواهد شد.
مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now