هدف: تمرین مهارت speaking

ویژگی های دوره:

  1. فقط مکالمه
  2. بدون کتاب
  3. تصحیح اشتباهات زبان آموز در هر فعالیت مکالمه
  4. تمرکز بر صحیح و روان صحبت کردن
  5. هر جلسه یک موضوع متفاوت ارائه تمرین برای حل اشتباهات مکالمه
  6. برگزاری کلاس ها به تفکیک سطح زبان آموزان
مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now