شرکت در آزمون های تربیت مدرس

متقاضیان محترم شرکت در دوره های تربیت مدرس که در مصاحبه شفاهی پذیرفته شده اند، از این طریق می توانند بصورت آنلاین ثبت نام خود را در دوره مورد نظر انجام دهند.
قابل ذکر است، ثبت نام شما از این طریق بمنزله تایید شرایط شرکت در دوره و قطعی میباشد و هزینه پرداختی قابل استرداد نیست.
نام و نام خانوادگی : (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید

کد ملی(*)
لطفاً کد ملی را به صورت صحیح وارد کنید.

موبایل(*)
لطفاً شماره موبایل وارد کنید

ایمیل(*)
لطفاً ایمیل خود را وارد کنید.

تاریخ تولد(*)
/ / لطفاً تاریخ صحیح وارد کنید

جنسیت(*)
لطفاً جنسیت خود را مشخص کنید

وضعیت تاهل(*)
لطفاً وضعیت تاهل مشخص شود

آدرس محل سکونت فعلی(*)
لطفاً آدرس محل سکونت فعلی وارد شود

انتخاب نوع دوره : (*)
Invalid Input

انتخاب ترم و تاریخ برگزاری دوره(*)
Invalid Input

انتخاب ترم و تاریخ برگزاری دوره(*)
Invalid Input

انتخاب ترم و تاریخ برگزاری دوره(*)
Invalid Input

مبلغ قابل پرداخت :
0 ریال

درگاه بانکی :

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
  Refreshلطفاً در وارد کردن کد امنیتی دقت کنید

(*)
شما شرایط ثبت نام را تایید ننمودید

مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now